Грб породице Ранковић

На Бадњи дан 2012. године, Одбор за хералдичке и генеалошке Студије Центра за истраживање православног монархизма је цертификовао грб господина Александра Ч. Ранковића из Крушевца.

Хералдички наследници овог грбовног знамења су кћерке г-ђица Софија и г-ђица Емилија, као и све друго могуће законито потомство грбоносца.

На овом хералдичком пројекту су учествовали г. Небојша Дикић, у својству хералдичког уметника, и г. Хаџи Ненад М. Јовановић, у својству хералда.

arms_Rankovic

Блазон грба г. Ранковића гласи:

Штит – плаво, стуб црвени фимбрирани и са крстом косовским између две потковице све златно, између јелена и бика пропетих сучељених сребрних оружаних златно;

челенка – на кациги, овојнице и плашта црвенога постављенога златно, крст латински тролисни златни између две палмове гранчице природне;

мото – КРЕСТНИМ ЗНАМЕНИЈЕМ К МИСЛЕНИМ ВРАГОМ МУЖЕСКИ ВООРУЖИВШИСЈА (на црквенословенском).

У регистру Одбора за хералдичке и генеалошке Студије Центра за истраживање православног монархизма, грб г. Ранковића је заведен под бројем 008/12.